Mobilný sprievodca FMFI

Na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie a dokumenty potrebné k predmetu Úvod do bakalárskej práce a teda všetko o mojej bakalárske práci.

Mobilný sprievodca FMFI

Image

Odkaz na zdroje, úvodné odrazové dokumenty spojené s problematikou témy mojej bakalárskej práce

 • Reto Meier, Professional android application development, Kapitola 7 str. 207 - 242, Kapitola 6 str. 159 - 207
 • Nicolas Gramlich, Android Programming (andbook! , release.002), str. 34-45
 • Wallace Jackson, Learn Android app development, Kapitola 7. , str. 165-191
 • Ľuboslav Lacko, Vývoj aplikácí pro Android
 • autor: Bc. Tomáš Staník, školiteľ: doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. Metódy a technológie pre približné určovanie polohy v interiéroch budov
 • Ing. Rastislav Pirník, PhD. a Bc. Martin Bucko, Možnosti navigácie ôsob v neznámom komplexe budov
 • František Trusa, RSS lokalizácia v budovách s využitím Wifi signálu
Image

Odkaz na Prezentáciu zdrojov bakalárskej práce obsahujúca vybraté zdroje, ich popis a použitie

Stiahni Image

Odkaz na Východiskovú kapitolu, ktorá obsahuje obsah práce, abstrakt a východiskové kapitoly práce

Stiahni Image

Tu si môžete stiahnúť moju aplikáciu.

Stiahni Image

Bakalárska práca

Školiteľ


Ing. Alexander Šimko, Phd.


Cieľ práce

Cieľom práce je vytvoriť aplikáciu pre mobilné zariadenie, ktorá bude poskytovať informácie o FMFI (miestnostiach, ľuďoch a pod. ) a umožní vyhľadávať v nich. Dôležitým prvkom aplikácie bude interaktívna mapa interiéru, ktorá bude zvýrazňovať aktuálnu pozíciu, hľadanú miestnosť a pod. Aplikácia taktiež umožní vyhľadávať cestu medzi dvomi miestňosťami a poskytne navigáciu krok za krokom.


Návrh štruktúry práce

Bakalárska práca sa bude skladať z teoretického opisu požadovanej problematiky mobilného sprievodcu, z ktorého bude vychádzať následne použitie. Okrem problematiky vývoja aplikácie sa budem zaoberať aj ďalšímy okruhmi ako vykreslovanie mapy, vyhľadávací algoritmus a samotná poloha.

 • Úvod
 • Teoretické vychodiská práce / zdroje
 • Návrh aplikácie
 • Vyhotovenie metód, Implementácia
 • Zhrnutie
 • Záver